Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район организира семинар-обучение с цел подпомагане на общинските администрации

09.05.2012г.

 

Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район организира семинар-обучение с цел подпомагане на общинските администрации при изпълнението на дейностите по издаване на разрешителни
 
 
 
Басейнова дирекция за управление на водите в Дунавски район проведе поредица от срещи с общинските администрации, с цел подпомагането им при изпълнението на дейностите по издаване на разрешителни в съответствие с изискванията на Закона за водите. Срещите се проведоха през периода 7 - 16 май в градовете Велико Търново, Русе, Плевен, Враца и София. Активно участие  взеха представители на общинските администрации, работещи по Закона за водите, както и представители на Агенцията за проучване и поддържане на река Дунав. Обсъдени бяха основни и важни моменти в процедурите по издаване на разрешителни за водовземане на минерални води, повърхностни води, заустване на отпадъчни води във водни обекти от кметовете на общините.
С оглед на постигането на ефективни резултати при управление на водите в Дунавския речен басейн бяха дискутирани  възможностите за съвместни дейности на общините и Басейновата дирекция при изпълнението на контролната дейност по Закона за водите.

Галерия