Басейновият съвет ще заседава в Плевен

12.12.2018г.


На 13 декември в залата на Басейновата дирекция „Дунавски район“ в Плевен ще се проведе заседание на Басейновия съвет. Регистрацията за съвета е от 10.00 часа.

На заседанието ще бъде представена информация за дейността на отделните дирекции и отдели в  БДДР.

Басейновият съвет е държавно-обществена консултативна комисия, която подпомага дейността на басейнова дирекция. Функциите на съвета, условията и начина за свикването и провеждането му са регламентирани от специален правилник. В състава на съвета към Басейнова дирекция - Плевен са включени представители на областни и общински администрации, регионални структури на министерства, ВиК дружества, научни институти, университети, НПО и други.