Без изменение или понижение на речните нива

11.12.2015г.

Днес на отделни места ще има слаби превалявания до 1-3 л/кв.м. В събота и неделя ще е без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч на 09.12. до 8 ч. на 10.12.) водните нива на почти всички наблюдавани реки са продължили да се понижават. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста (долно течение) и Янтра (основно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Марица (средното течение) - (Източнобеломорски басейн), Соволянска Бистрица - (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките: Искър (горно течение), Осъм (горно течение), Голяма река и Росица – (Дунавски басейн); Провадийска (горно течение), Айтоска и Факийска - (Черноморски басейн); Марица (горно течение) - (Източнобеломорски басейн) са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +17 см.

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са останали без изменение.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -18 см до +13 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 11, 12 и 13 декември ще бъдат под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водни количества за 11, 12 и 13 декември ще бъдат около и под средно многогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 декември ще бъде около средно многогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.