Без изменение или понижение на речните нива

13.12.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ- БАН) днес, както и в понеделник и вторник ще е без валежи.

През изминалото денонощие (от 8 ч. на 11 декември  до 8 ч. на 12 декември ) речните нива в страната са се понижавали или са останали без промяна. Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за средни води. Водните количества на реките Огоста (долно течение) - (Дунавски басейн), Провадийска (долно течение) - (Черноморски басейн), Марица (средното течение) - (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води. Водното количество на реките: Искър (горно течение), Осъм (горно течение), Голяма река и Росица – (Дунавски басейн), Провадийска (горно течение), Айтоска и Факийска - (Черноморски басейн),  Марица (горно течение), р. Върбица (поречие Арда) - (Източнобеломорски басейн), са около праговете за ниски води. Около праговете за екстремно ниски води е водното количество на река Черни Вит (Дунавски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -10 см до +20 см.

Черноморски басейн: Нивата на наблюдаваните реки са се понижавали или са останали без изменение.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от от -11 см до +23 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -5 см до +4 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите 2 дни речните нива в по-голямата част от басейна ще останат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 13, 14 и 15 декември  ще бъдат под средната многогодишна стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира:  водните количества за 13, 14 и 15 декември ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното  количество в долното течение на реката на 13, 14, 15 и 16 декември  ще бъде около и под средномногогодишната стойност. Нивата плавно ще се понижават.

Подробна информация за страната можете да намерите тук