Без изменение или слабо понижение на речните нива

05.11.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес, в петък и събота няма да вали. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 3 до 8 ч. на 4 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без промяна. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Провадийска – в долното течение (Черноморския басейн), р. Тунджа и р. Марица – в средното и долното им течение (Източнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:
Дунавски басейн: колебания на водните нива от – 13 см до + 4 см
Черноморски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 3
Източнобеломорски басейн: изменения на речните нива са от + 5 до – 18 см
Западнобеломорски басейн: колебания на речните нива в рамките на ± 4 см
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:
Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и през следващите 2 дни ще продължат да се понижават или задържат. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 5, 6 и 7.11 ще са около и под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 5, 6 и 7.11 водните количества ще бъдат около и под средномногогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 5, 6, 7 и 8.11 ще бъде под средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна.
Подробна информация за страната можете да намерите тук