Без изменение остават речните нива днес и утре

20.11.2015г.

По данни и прогнози на националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В по-голямата част от страната утре ще се задържи без валежи. В крайните северозападни райони и в Родопите привечер ще превали. Количества на валежа ще са между 1 и 5 л/кв.м. В неделя, отначало в Западна, а по-късно през деня и през нощта срещу понеделник, и на места в Източна България, ще има валежи в количества между 5 и 10 л/кв.м. В отделни източни райони и повече – до около 20 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 ч на 18 до 8 ч. на 19 ноември) водните нива на реките в по-голямата част от страната са останали без промяна или са се понижавали. Отчетени са повишения на отделни измервателни станции. Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за ниски и средни води. Водните количества в горното течение на р. Искър (Дунавски басейн) е около праговете за екстремно ниски води, а в долното течение на р. Огоста (Дунавски басейн) и р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн) – около прага за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на водните нива от + 32 см до - 35 см

Черноморски басейн: водните нива са се понижили с до - 2 см

Източнобеломорски басейн: изменения от + 9 до - 13 см

Западнобеломорски басейн: колебания в рамките на - 6 до + 5 см 

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в:

Дунавския басейн нивата на наблюдаваните реки днес и утре ще продължат да се задържат или понижават. От 22.11, вследствие на прогнозирани валежи, се очаква да започнат повишения на реките в целия басейн. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 20.11. ще са под средната многогодишна стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 20, 21 и 22.11. ще бъдат около и под средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 20, 21, 22 и 23.11 ще бъде около и под средно многогодишната стойност. От 22 срещу 23.11 ще започне повишение на речните нива – отначало в горните части на водосбора. Водните количества ще са под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.