Без съществени изменения на речните нива

22.12.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива на р. Огоста (Дунавски басейн), р. Марица и р. Арда (Източнобеломорски басейн).

Поради ниските температури и малките водни количества на повечето от реките в Дунавски и Черноморски басейн, при много измервателни пунктове се е образувал брегови лед или е регистрирано пълно замръзване на водата в реките. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на р. Марица при градовете Пловдив и Първомай.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 8 см до + 21 см

Черноморски басейн: понижения с до – 1 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 23 см до + 17 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 9 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн през следващите 3 дни речните нива в басейна ще се задържат без съществени изменения.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 22, 23 и 24 декември водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 декември ще бъдат около средно многогодишните стойности. През следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.