Без съществени изменения на речните нива

11.01.2017г.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения, са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от -41 см до +69 см) във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и на р. Искър (Дунавски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +18 см;

Черноморски басейн: Без регистрирани понижения до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -19 см до +28 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -7 см до +7 см.

Дунавски басейн: Днес и утре речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Възможни са незначителни повишения на нивата във всички реки от басейна, вследствие на подприщване от ледови явления. На 13 януари ще започне слабо повишение на водните нива в басейна, в следствие на снеготопене в обедните и следобедните часове на деня. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 11, 12 и 13 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. В средната и долната част на водосбора, в обедните часове на 13 и 14 януари ще има частично снеготопене, което няма да доведе до значително покачване на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 11, 12 и 13 януари ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2 дни водните нива ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 11, 12, 13 и 14 януари ще бъдат около и под средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. В периода 14-16 януари са възможни незначителни повишения на водните нива във водосбора, в следствие на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.