Без съществени изменения на речните нива

13.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки са останали без съществени изменения. В резултат на подприщване от ледови явления и работата на хидротехнически съоръжения са отчетени по-съществени денонощни изменения на водните нива (от – 70 см до + 50 см) във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на реките Камчия при с. Гроздьово, Факийска при Зидарово (Черноморски басейн) и Марица при Пловдив, Първомай и Свиленград (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от – 13 см до + 15 см

Черноморски басейн: колебания от  – 1 см до + 2 см

Източнобеломорски басейн: колебания от – 20 см до + 29 см

Западнобеломорски басейн: колебания от – 4 см до + 13 см

Хидрологична прогноза на НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: речните нива в басейна днес ще останат без съществени изменения, като са възможни незначителни повишения, отчетени вследствие на подприщване от ледови явления. На 14 и 15 ще започне повишение на водните нива във водосборите на реките Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки, в резултат на валежи от дъжд и последващо частично снеготопене. Водните количества на всички наблюдавани реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 14, 15 и 16 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. В средната и долната част на водосбора, в обедните часове днес и в следващите два дни, ще има частично снеготопене, което няма да доведе до значително покачване на водните нива на реките във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 14, 15 и 16 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес водните нива ще се задържат без съществени изменения. От следобедните часове утре, в резултат на снеготопне се очакват повишения във водосборите на р. Лефеджа и р. Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения, като през следващите 2-3 дни са възможни незначителни повишения на водните нива, вследствие на частично снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.