Без съществени изменения на речните нива

17.01.2017г.

По данни на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН)през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. По-значителни повишения са отчетени на Факийска река при с. Зидарово (+20 см). В резултат на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни изменения на водните нива (-22/+59 см) във водосборите на реките Искър (Дунавски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).  Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн) и на река Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -13 см до +8 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +20 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: На 17 януари и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. Водните количества на всички наблюдавани реки в басейна ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 18, 19 и 20 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: На 18, 19 и 20 януари водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре нивата във водосборите на реките Росица и Голяма река ще се понижават. На 19 и 20 януари водните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 18, 19, 20 и 21 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.