Без съществени изменения на речните нива

20.01.2017г.

Националният институт по метеорология и хидрология на  БАН (НИМХ- БАН) обявява за  21 януари 2017 г.  жълт код за ниски температури в цялата страна.

По данни на НИМХ-БАН  през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Значително понижение (-50 см) в резултат на оттичане е отчетено на  Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн). Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките Марица и Арда (Източнобеломорски басейн).

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около праговете за високи води са водните количества на  река Камчия при с. Гроздьово и  Факийска река при с. Зидарово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +12 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са колебания от -50 см до +1 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -9 см до +10 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -10 см до +3 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките от басейна. На 21 януари в резултат на частично снеготопене са възможни краткотрайни и незначителни повишения на водните нива в горните течения на реките. На 22 и 23 януари във водосборите на  Янтра, Русенски Лом и добруджанските реки, се очакват краткотрайни и незначителни повишения на водните нива, в резултат на частично снеготопене. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 21, 22 и 23 януари ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в целия водосбор на река Янтра ще се задържат без съществени изменения. На 23 януари в резултат на снеготопене се очаква да започне плавно повишение във водосбора на река Росица. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 21, 22, 23 и 24 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.