Без съществени изменения на речните нива

23.01.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. Вследствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-съществени денонощни колебания на водните нива във водосборите на реките  Огоста от -33/+46 см (Дунавски басейн),  Марица и  Арда от -27/+93 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +27 см;

Черноморски басейн: Не са регистрирани колебания;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -21 см до +14 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес  и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Вследствие на подприщване от ледови явления са възможни незначителни повишения в долните течения на реките. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26 януари ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес  и през следващите 3 дни речните нива в целия водосбор на рeка Янтра ще се задържат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 януари ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.