Без съществени изменения на речните нива

03.02.2017г.

По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в страната са останали без съществени изменения. В следствие на работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни денонощни изменения на водните нива във водосбора на р. Арда с -23/+22 см (Източнобеломорски басейн). Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество на река Камчия при с. Гроздьово (Черноморски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +26 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до +2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -11 см до +6 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +5 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес водните нива на реките ще започнат плавно да се повишават, в следствие на снеготопене. През следващите три дни повишенията на речните нива в целия водосбор ще продължат. По-значителни повишения ще има във водосборите на р. Искър, р. Янтра (р. Росица), р.Русенски Лом и добруджанските реки. Водните количества на наблюдаваните реки ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 4, 5 и 6 февруари  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. В резултат на по- интензивно снеготопене днес и в следващите три дни ще се повишат водните нива на реките в горната и средната част на водосбора. По- значителни ще се повишат нивата на реките във водосборите на реките : Лесновска,  Банкенска,  Блато, Малък Искър и  Златна Панега. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 4, 5 и 6 февруари ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите  три дни речните нива в целия водосбор ще продължат да се повишават, вследствие на снеготопене. В периода 4-6 февруари вследствие на по-интензивно снеготопене, се очаква значително повишение на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Водните количества в долното течение на реката на 4, 5, 6 и 7 февруари  ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще се повишават, в следствие на снеготопене. По- значителни повишения се очакват в периода 5-7 февруари.  Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.