Без съществени изменения на речните нива

31.03.2017г.

По данни и прогнози  на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ – БАН) през изминалото денонощие речните нива в по-голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително повишение от +71 см е отчетено на р. Въча при Девин вследствие на работата на хидротехническо съоръжение. Водните количества в по-голяма част от наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -20 см до +5 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -8 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -8 см до +8 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -5 см до +3 см.

Въз  основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ–БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите три дни речните нива в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В резултат на валежи, днес са възможни краткотрайни незначителни повишения на речните нива в средното течение на р. Искър и в горното на р. Вит. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 април  ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и в следващите три дни водните нива на реките в целия водосбор ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.