Без съществени изменения на речните нива

31.08.2018г.

Анализът на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН)  е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на НИМХ:

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се понижавали или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 32 см до + 23 см; за водосбора на р. Вит от - 5 см до + 9 см; за водосбора на р. Осъм от - 11 см до + 10 см; за водосбора на р. Янтра от - 4 см до + 3 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 4 см до + 1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания на речните нива са от - 2 см до + 1 см. Водните количества в реките са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в голяма част от басейна са се понижили или са останали без съществени изменения.  Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Марица от - 16 см до + 14 см; за водосбора  на р. Арда от - 12 см до + 8 см; за водосбора на р. Тунджа от - 9 см до + 7 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива на р. Въча  (приток на р. Марица) от - 141 см до + 139 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 8 см до + 9 см и за водосбора на р. Места  от - 2 см до + 1 см. Водните количества на реките в басейна са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще  останат без съществени изменения. В следобедните часове на 3 септември ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Огоста (в планинските части на р. Дългоделска, планинските части на р. Бързия, планинските части на  р. Ботуня), р. Искър (над яз. „Искър“ и р. Габровница), р. Вит (планинските части на р. Черни и р. Бели Вит).  Водните количества на реките ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни водните нива на реките ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 септември , че водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 1, 2, 3 и 4 септември ще бъде около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще се понижават или ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.