Без съществени изменения на речните нива

06.04.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В сряда и през по-голямата част от деня в четвъртък също ще е без валежи. Привечер в четвъртък, на места в крайните северозападни райони ще превали краткотраен дъжд – количествата на валежите ще са между 5 и 10 л/кв.м.

През последното денонощие речните нива в почти цялата страна са продължили да се понижават или са останали непроменени. Повишения има регистрирани на отделни пунктове по р. Искър при Нови Искър (Дунавски басейн), р. Факийска при с. Зидарово (Черноморски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страна са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на реките Искър – при гр. Нови Искър, Черни Вит при с. Вит, Осъм при гр. Троян и Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), Врана при с. Кочово, Айтоска при с. Камено, Факийска при с. Зидарово, Ропотамо при с. Веселие (Черноморски басейн) и в горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: регистрирани са колебания от - 12 см до + 17 см

Черноморски басейн: регистрирани са колебания от - 2 см до + 10 см

Източнобеломорски басейн: регистрираните колебания са от - 61 см до + 60 см

Западнобеломорски басейн: регистрирани са колебания от - 3 см до + 3 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: днес и през следващите два дни речните нива в басейна ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че воднитеколичества на 6 и 7 април ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че на 6, 7 и 8 април водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 април водното ниво ще бъде над средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата ще продължат плавно да се понижават и ще са под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.