Без съществени изменения на речните нива

24.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места ще превали краткотраен дъжд с гръмотевици. Очаквани количества между 5 и 15 л/кв.м, локално до 20-25 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 22 до 8 ч. на 23 август голяма част от нивата на наблюдаваните реки в страната са се повишавали или са останали без съществени изменения. По-значителни повишения, в резултат на валежи и работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени в Дунавския и Източнобеломорския басейн, във водосборите на реките Огоста, Искър, Русенски Лом и Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на река Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -40 см до +90 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -2 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +24 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -32 см до +6 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес  в резултат на оттичане и прогнозирани валежи, се очакват повишения на водните нива на реките Огоста – долно течение, Искър – средно и долно течение, Вит – долно течение, Осъм – долно течение, Янтра – средно и долно течение на основната река и по притоците й р. Лефеджа,  Дряновска, Росица, Русенски Лом – средно и долно течение, Доброджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 24, 25 и 26 август ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. От следобедните часове на 24 август и на 25 август  се очакват повишения на водните нива на реките във водосборите на: р. Малък Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. На 25 август  ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 24, 25 и 26 август ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Днес се очакват повишения на водните нива на основната река при селищата Габрово, Велико Търново, Каранци и по притоците й реките  Дряновска, Лефеджа и Росица. На 25 август се очаква да започнат понижения на водните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 24, 25, 26 и 27 август ще бъдат около средномногогодишната стойност. Днес и през следващите 2-3 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. До 25 август са възможни краткотрайни повишения на нивата, главно във водосбора на р. Черни Лом и в долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.