Без съществени изменения на речните нива

01.09.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес на много места, главно в планинските райони на Западна България ще има краткотрайни валежи, придружени с гръмотевици. Количествата ще са 1-5, локално до 10-15 л/кв.м. В петък и събота ще е без валежи.

През изминалото денонощие водните нива в реките от по-голямата част на страна слабо са се понижавали или са останали без изменения. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил и р. Сазлийка при Гълъбово (Източнобеломорски басейн). По–съществените колебания, отчетени на отделни хидрометрични пунктове, са вследствие работата на хидротехнически съоръжения.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

    Дунавски басейн: колебания от - 21 см до + 40 см

    Черноморски басейн: колебания от - 2 см до + 1 см

    Източнобеломорски басейн: колебания от - 15 см до + 41 см

    Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 7 см до + 6 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн и през следващите 3 дни речните нива ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 1, 2 и 3 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности и под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 1, 2 и 3 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишната стойност и  под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 1, 2 и 3 септември водните количества ще бъдат около средно многогодишната стойност. Нивата във водосбора ще останат без съществени изменения и ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.