Без съществени изменения на речните нива, на места са възможни поройни наводнения

04.09.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ):

Дунавски басейн: водните нива на реките в по-голяма част от басейна са се повишили през последното денонощие вследствие на валежи. Без съществени изменения са останали речните нива във водосбора на р. Русенски Лом. Регистрираните изменения са: за  водосбора на р. Искър от - 30 см до + 69 см; за водосбора на р. Вит от - 11 см до + 41 см; за водосбора на р. Осъм от - 5 см до + 47 см; за водосбора на р. Янтра от - 12 см до + 28 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 1 см до + 1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води, само водното количество на р. Осъм при гр. Троян е около прага за високи води.

Черноморски басейн: през последното денонощие водните нива на реките в басейна са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения на речните нива в басейна са до - 2 см. Водните количества в реките от басейна са около и под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: водните нива на реките през последното денонощие са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива са: за водосбора на р. Тунджа от - 2 см до + 2 см; за водосбора на р. Марица от - 31 см до + 26 см; за водосбора  на р. Арда от - 12 см до + 12 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и на притока ѝ р. Въча с от - 87 см  с до + 87 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива на реките са останали без съществени изменения през последното денонощие. Регистрираните изменения на водните нива за водосбора на р. Струма са от - 8 см до + 11 см и за водосбора на р. Места от - 1 см до + 1 см. Водните количества на реките са около и под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес речните нива ще останат без съществени изменения, като повишения в резултат на валежи са възможни в планинските части от водосборите на р. Искър, р. Вит и р. Осъм. На 5 септември, в резултат на валежи ще има повишения на водните нива. По-съществени ще са те в планинските части от  водосборите на реките Искър, Вит, Осъм и в целия водосбор на Янтра. На 6 и 7 септември речните нива в басейна ще се понижават.

В резултат на интензивни валежи са възможни поройни наводнения през нощта срещу 6 септември във водосборите на р. Янтра (долното течение на реките Росица, Лефеджа,  Дряновска, и по основното течение на р. Янтра), р. Русенски Лом (Черни Лом).

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 4, 5 и 6 септември ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес и утре в следобедните часове ще има краткотрайни повишения на водните нива на реките във водосборите на: над яз. „Панчарево“, реките Батулийска, Малък Искър и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 5, 6 и 7 септември, че водните количества ще бъдат около и над средно многогодишните стойности. Днес речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения. Утре в резултат на валежи са възможни краткотрайни повишения в целия водосбор. На 6 и 7 септември речните нива във водосбора ще се понижават, като в резултат на оттичане на 6 септември ще има повишения на речните нива в средното и долно течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 5, 6, 7 и 8 септември водното количество ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни водните нива на реките във водосбора ще останат без съществени изменения. Възможно е краткотрайно повишение на водното ниво на р. Черни Лом в следобедните часове на 5 септември. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.