Без съществени изменения остават речните нива

23.11.2017г.

По данни  и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) речните нива в страната са се понижавали или са останали без изменения през изминалото денонощие. Незначителни  повишения в резултат на снеготопене и оттичане са отчетени във водосборите на реките Огоста, Вит, Осъм и Янтра (Дунавски басейн), Тунджа и Марица (Източнобеломорски басейн), Струма (Западнобеломорски басейн). Водните количества на всички наблюдавани реки са около праговете за средни води. Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ – БАН са:

Дунавски басейн: колебания от - 24 см до + 11 см

Черноморски басейн: понижения до - 5 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 10 см до + 4 см

Западнобеломорски басейн: колебания от - 6 см до + 4 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 24, 25 и 26 ноември ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 24, 25 и 26 ноември водните количестваще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива в басейна ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 24, 25 и 26 ноември водните количества ще бъдат около средно многогодишните стойности. Днес нивата във водосбора ще се понижават. Тенденцията ще се запази и през следващите 3-4 дни. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.