Без съществени изменения остават речните нива

20.09.2018г.

Анализът е направен на базата на измерени водни стоежи и изчислени по временни ключови криви водни количества от оперативни конвенционални и автоматични хидрометрични станции на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ)

Дунавски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са се понижили или са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения са: за водосбора на р. Искър от - 9 см до + 14 см; за водосбора на р. Вит от - 6 см до + 8 см; за водосбора на р. Осъм от - 6 см до + 9 см; за водосбора на р. Янтра от - 3 см до + 2 см; за водосбора на р. Русенски Лом от - 1 см до + 3 см. Водните количества са под праговете за средни води.

Черноморски басейн: водните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните понижения са с до - 1 см. Водните количества в реките от басейна са под праговете за средни води.

Източнобеломорски басейн: през последното денонощие водните нива на реките са останали без съществени изменения. Регистрираните колебания са: за водосбора на р. Тунджа от - 7 см до + 10 см; за водосбора на р. Марица от - 15 см до + 12 см; за водосбора на р. Арда от - 9 см до + 10 см. В резултат от работата на хидротехнически съоръжения са регистрирани по-значителни изменения на водните нива в горното течение на р. Марица и притоците й р. Въча и р. Сазлийка от - 142 см до + 141 см. Водните количества са под праговете за средни води.

Западнобеломорски басейн: водните нива през последното денонощие са останали без съществени изменения. Регистрираните изменения на водните нива в басейна са от - 4 см до + 4 см. Водните количества на реките в басейна са под праговете за средни води.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ:

Дунавски басейн: днес и през следващите 3 дни речните нива в басейна ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 21, 22 и 23 септември ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще останат без съществени изменения и под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 21, 22 и 23 септември, че водните количества ще бъдат около и под средно многогодишните стойности. Днес и през следващите 3 дни речните нива във водосбора ще бъдат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на р. Черни Лом на 21, 22, 23 и 24 септември водните количества ще бъде около средно многогодишната стойност. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водното количество ще бъде под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.