Без съществени изменения остават речните нива

22.08.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ-БАН) след обяд и през нощта срещу вторник на места в западната половина от страната, а към сутринта и в отделни райони на Източна България, ще има краткотрайни валежи с гръмотевици. Количествата ще бъдат 5-15 л/кв.м, локално и до 20-25 л/кв.м.

През изминалото денонощие водните нива на наблюдаваните реки в голяма част от страната са се понижавали или са без съществени изменения. Незначителни повишения, в резултат на оттичане и работа на хидротехнически съоръжения, са отчетени в Дунавския, Източнобеломорския, във водосборите на реките Огоста, Искър, Русенски Лом, Марица.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води е водното количество в горното течение на р. Марица при с. Радуил (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -23 см до +18 см;

Черноморски басейн: Водните нива са се понижили с до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -22 см до +18 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания са от -8 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес нивата на реките в басейна ще останат без съществени изменения. В резултат на валежи, във вечерните часове на 22 и на 23 август се очакват повишения на речните нива. По-съществени е възможно да бъдат повишенията на водните нива във водосборите на реките западно от река Огоста, в горното течение на р. Огоста, в горното и средно течение на реките Искър и Вит и в горното течение на р. Осъм.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 22, 23 и 24 август ще бъдат около средномногогодишните стойности. От вечерните часове на 22 и на 23 август се очакват повишения на водните нива на реките във водосборите на реките Лесновска, Батулийска, Искрецка, Малък Искър, Златна Панега и Гостиля.. На 23 и 24 август ще се повиши водното ниво в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 22, 23 и 24 август ще бъдат около средномногогодишните стойности. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 22, 23, 24 и 25 август ще бъде около средномногогодишната стойност. През следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществена промяна. В периода 23-25 август са възможни краткотрайни повишения на нивата главно във водосбора на р. Черни Лом и долното течение на р. Русенски Лом. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. 

Подробна информация за страната можете да намерите тук.