Без значителни изменения на речните нива

29.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ –БАН) днес само на отделни места, главно в планините ще превали за кратко. Количествата  на валежите ще са незначителни.

В петък - почти без валежи. В събота на места в западната половина от страната ще превали и прегърми. Количества от 1-5 л/кв.м, в планините до 10-15 л/кв.м.

През денонощието от 8 ч. на 28 до 8 ч. на 29 юни водните нива на по-голямата част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Повишения, вследствие на валежи са отчетени в Дунавския басейн във водосборите на реките Искър и Вит и в Източнобеломорския басейн – във водосборите на реките Марица и Арда.

Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около и под праговете за средни води. Около прага за високи води са водните количества на: р. Огоста и р. Вит – долните течения, р. Янтра при с. Каранци, (Дунавски басейн); р. Провадийска – горното течение и р. Камчия (Черноморски басейн); р. Марица при Радуил, Пловдив и Първомай и на притоците й - р. Тополница над яз. Тополница и р. Сазлийка при гр. Гълъбово (Източнобеломорски басейн), р. Струма – долното течение (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -36 см до +46 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения до -6 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -41 см до +64 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрираните са колебания от -35 см до +48 см.

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес в резултат на валежи се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосборите на реките, разположени на изток от р. Искър.  По-съществени е възможно да бъдат в горните и средни течения на реките Лефеджа (приток на р. Янтра) и Черни Лом (приток на р. Русенски Лом), както и във водосборите на добруджанските реки. На 1 и 2 юли, са възможни незначителни повишения в долните течения на наблюдаваните реки в басейна, в резултат на оттичане.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Прогнозираните водни количества на 30 юни и на 1и 2 юли ще бъдат около средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 1-2 дни не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Прогнозираните водни количества за 30 юни и на  1 и 2 юли ще бъдат около и под средномногогодишната стойност. Очакват се понижения на водните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозираните водни количества в долното течение на реката на 30 юни и на 1, 2 и 3 юли ще бъдат около и над средномногогодишните стойности . Днес и през следващите 2-3 дни не се очакват съществени изменения на речните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.