„Безопасно ходене и колоездене“ е мотото на Седмицата на мобилността през 2019 г.

19.09.2019г.

И тази година Басейнова дирекция „Дунавски район“ (БДДР) и Регионалната инспекция по околната среда и водите – Плевен (РИОСВ - Плевен) организират инициативи по повод Седмицата на мобилността и Деня без автомобили.

През 2019 г. темата на кампанията „Безопасно ходене и колоездене“ и мотото „Върви с нас!“ поставят в центъра на вниманието ползите от активните видове транспорт за нашето здраве, околната среда и по-доброто качество на живот.

Целта на кампанията е да се насърчат органите на местното управление, училища, неправителствени и бизнес организации да популяризират екологосъобразно придвижване сред населението – един от основните фактори за превръщане на нашите градове в по-приятни места за живот и работа, чрез различни инициативи.

В периода 24 – 27 септември БДДР и РИОСВ – Плевен организират отрити уроци в четири детски заведения в града.

Полезни материали: