Час по екология в Исторически музей - Плевен по повод Деня на Земята 22 април

17.04.2014г.

Час по екология в отдел „Природа” на Регионален исторически музей – Плевен ще се проведе на 22 април – Ден на Земята. Инициативата ще започне в 11 часа. Мотото на тазгодишната кампания за Деня на Земята е „Зелени градове”. В урока участие ще вземат първокласници от начално училище „Патриарх Евтимий” – град Плевен. Под формата на игра с децата ще бъде коментирано как може всеки да допринесе градът, в който живее, да стане по-зелен, като акцентът ще бъде върху устойчивото ползване на водата.

Часът по екология е съвместна инициатива на Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район с център Плевен, Регионална инспекция по околната среда и водите – Плевен и „Водоснабдяване и канализация” ЕЕОД – град Плевен.

 Всяка година на 22 април, над 1 милиард души в 190 страни по света вземат участие в дейности посветени на Деня на Земята. От Сан Франциско до Сан Хуан, от Пекин до Брюксел, от Москва до Маракеш, хората засаждат дървета, включват се в почистването на техните общности и много други – в името на околната среда.

Тази година ще се фокусираме върху уникалните екологични предизвикателства на нашето време, подобно на предходни чествания  на Деня на Земята. Докато населението на света мигрира към градовете и песимистичната реалност относно промените на климата става все по-ясна, нуждата от създаването на устойчиви общности се очертава като по-важна от всякога. Денят на Земята, през 2014 г., има за цел да допринесе за създаването на такива общности чрез своята глобална тема за годината: Зелени градове. Ние можем да преобразим нашите градове и да създадем устойчиво бъдеще чрез умни инвестиции  в устойчиви технологии, обществена политика с поглед към бъдещето и образовано и активно общество. Нищо не е по-силно от колективните действия на един милиард души.

Какво значи зелен град за Вас?

За нас, зелен град е град, който има най-чистата и ефективна енергия, транспорт и инфраструктура.

Зеленият град черпи енергия от възобновяеми източници, като слънчевата и вятърната енергия и разпространява тази енергия чрез ефикасни и надеждни микро мрежи.

Зеленият град се състои от сгради, които са енергийно ефективни, опазват водите и намаляват отпадъците. Зеленият град е свързан с чист и достъпен обществен транспорт и има изградена инфраструктура за велосипедисти и пешеходци. Зеленият град е по-здравословен, по-достъпен и е приятно място за живеене.

Кампанията за зелени градове стартира през есента на 2013 г., за да помогне на градовете по света да стават по-устойчиви и да намалят своя въглероден отпечатък. Кампанията се фокусира върху три ключови елемента – сгради, енергия и транспорт. Основните ѝ цели са да се помогне на градовете да ускорят прехода си към по-чисто, по-здравословно и икономически по-добро бъдеще, чрез подобряване на ефективността на инвестициите във възобновяеми технологии. 

Енергия

По-голямата част от света в момента разчита на остарели от поколения електрически структури, които са изключително неефективни и мръсни. За да помогнем на градовете да станат по-устойчиви, ние трябва да реформираме настоящата система, да преминем към възобновяеми енергийни източници и да използваме възможностите, които ни предлага 21 век. 

Зелени сгради

Сградите са причина за почти една трета от всички глобални емисии на парникови газове. Чрез непринудени/естествени подобрения в дизайна, ние можем да намалим тези емисии драстично. За да се реализира това е важно да бъдат осъвременявани наредбите за строителство като се акцентира на техническите характеристики и се подобри възможността за финансиране. 

Транспорт

Транспортът е най-бързо растящият източник на емисии на парникови газове в световен мащаб, три четвърти от които идват директно от пътните превозни средства. За да се намалят тези емисии, ние трябва да подобрим стандартите, да увеличим възможностите за обществен транспорт, да инвестираме в алтернативен транспорт и да се подобрят възможностите за ходене пеша и колоездене.

 Като глобален организатор на деня на Земята, Earth Day Network създава инструменти и ресурси, за да може да се включите и Вие в Деня на Земята. Ето как може да участвате.