Час по екология в Музея в Деня на водата

21.03.2016г.

 

Час по екология в Регионален исторически музей ще се проведе на 22 март в рамките на кампанията за Деня на водата в Плевен. В инициативата, която ще започне от 13,30 ч., ще вземат участие ученици от ОУ „Йордан Йовков“. По традиция Денят на водата ще бъде отбелязан и в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в с. Байкал, община Долна Митрополия.

Три образователни дискусии се проведоха на 21 март в рамките на кампанията за Деня на водата в Плевен, организирана от Басейнова дирекция „Дунавски район“, Регионалната инспекция по околната среда и водите, Регионалният исторически музей и „Водоснабдяване и канализация“ ЕООД.

В детска градина „Звънче“ представиха специален танц, посветен на водата. Децата активно се включиха в дискусията, обяснявайки как може да се опазва водата от замърсяване с отпадъци. С ученици от ОУ „Лазар Станев“ и със студенти от специалност „Опазване и контрол на общественото здраве“ в Медицинския университет бяха обсъдени идеи за разумното ползване и пестене на водата. Младите хора се запознаха колко вода е необходима за производството на различни продукти, които всеки ежедневно използва и как може всеки да даде собствен принос за опазването и пестенето й.

Инициативите за Деня на водата в Плевен се подкрепят от РЗИ – Плевен и Български младежки червен кръст в града и са в памет на еколога доц. д-р Иван Райчев.

„По-чиста вода, по-добра работа“ е темата на Световния ден на водата тази година. На 22 март хората от всяка точка на света показват, че са заинтересовани от проблемите, свързани с водата и имат силата да направят промяна. Те се вдъхновяват от информацията, която имат и я използват, за да предприемат действия за промяна.

 

 

 

Галерия