Червен код за Мочурица при Воденичане и Тунджа при Ямбол и Елхово

04.02.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по хидрология и метеорология днес преди обяд ще бъде без валежи. След обяд над западните райони от страната ще превали слабо, с количества от 1-7 л/кв.м.
Утре без валежи. В петък на много места ще има валежи от дъжд, в планините над 1700 м - от сняг. Очаквани количества - между 5 и 10 л/кв.м, в планинските райони до 15 л/кв.м, а в Рило-Родопската област има вероятност за количества над 20 л/кв.м.
Днес и утре в резултат на очакваното снеготопене ще се повишат нивата на реките в:
- Дунавски басейн - горните течения на всички реки;
- Черноморски басейн – горното течение на р. Камчия над яз.Тича;
- Източнобеломорски – горното течение на р. Марица и притоците й (Тополница, Мътивир, Очушница, Крива, Пясъчник, Стрема, Яденцка, Чепинаска, Въча, Чепеларска); горното течение на р. Тунджа и притоците й ( Едровица, Лешница, Енинкса, Мъглишка, Поповска, Сливитоска), реките Едровица, Лешница могат да формират приток към яз. Копринка, а реките Енинкса, Мъглишка, Поповска, Сливитоска към яз. Жребчево; горното течение на р. Арда и притоците й (Бориковска, Черешовска, Елховска и Черна);
- Западнобеломорски басейн – цялото поречие на р. Струма и на р. Места. В четвъртък в долните и средни течения на реките Струма и Места ще има и валежи, което ще доведе до по-бързото формиране на повърхностния отток.
Критично остава нивото на р. Марица при Свиленград, р. Мочурица при Воденичане и Чарда, р. Тунджа при Ямбол и Елхово.
От системата за ранно предупреждение за реките Марица,Тунджа и Арда към момента са обявени следните кодове:
Тунджа:
Мочурица при Воденичане, Тунджа при Ямбол и Тунджа при Елхово - червен код - "Тревога" ;Тунджа при Ямбол – оранжев код - "Риск за тревога" ; Мочурица при Чарда - жълт код - "Предупреждение".
Марица:
Свиленград - оранжев код - "Риск за тревога"; Пловдив , Първомай и Харманли - жълт код - "Предупреждение ".
Арда:
Златоград – оранжев код - "Риск за тревога" ; Черна река при Смолян, Арда при Рудозем, Елховска река – Рудозем, Арда при Долно Черковище, Арда при Граница и Златоград - жълт код  - "Предупреждение".