02.04.2013г.

          Басейнова дирекция за управление на водите Дунавски район (БДУВДР) с център Плевен отбеляза с поредица от инициативи 22 март – Ден на водата.

БДУВДР – Плевен се включи със специално послание и поздравление в една от най-мащабните на национално ниво инициативи на 22 март – Международен воден мост. Беше заснет специален видеоклип, чрез който беше представена Дирекцията, а със стихотворение на П. Р. Славейков за водата беше отправено специално послание към всички за опазване на едно от най-големите природни богатства.

С много настроение премина Детският празник на водата, организиран съвместно с Регионален исторически музей – Плевен. Празникът се проведе в отдел „Природа” на музея и в него участие взеха възпитаници на детска градина „Щурче”. Под формата на игра на децата им беше разяснено как идва водата до нас. Малчуганите показаха много познания за това как самите те, още от най-ранна възраст, могат да допринесат за опазването на водата.

Експерти от Изнесено работно място Враца към БДУВДР – Плевен изнесоха специална презентация в Общински ученически клуб „Екология и опазване на околната среда” към Центъра за извънучилищни дейности в град Лом.

С мисията за опазването на водата на национално и световно равнище се запознаха ученици от 10 и 11 клас на Математическа гимназия „Гео Милев” – Плевен, занимаващи се с екология.

Поредица от инициативи, бяха проведени в Деня на водата в Общински център за извънучилищни дейности и занимания по интереси в село Байкал, област Плевен. Най-голям интерес беше проявен към арт-работилница "Нарисувай водата", в която със специални текстилни бои се рисуваше върху еко торбички.

Състезания, викторини, презентации, в част от които участва и БДУВДР – Плевен, бяха подготвени от екологичен клуб „Заедно за водата” към 39 СОУ „Петър Динеков” – град София. 

БДУВДР – Плевен беше специален гост на голям празник по повод Деня на водата, организиран в СОУ „Св. Св. Кирил и Методий”, град Пордим. Оригиниална драматизация разказа на децата как трябва да се пази водата, как да не се замърсява с отпадъци и с какво допринасяме за опазването на природата като цяло чрез разделното събиране на отпадъци.