Днес (08.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

08.06.2021г.

По данни на НИМХ:

Днес (08.06)  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни повишения се очакват в:

Дунавски басейн: на 08.06 в планинските части от водосборите на реките източно от р. Искър;

Черноморски басейн: на 08.06 във водосборите на реките северно от гр. Варна и в планинските части от водосборите на р. Камчия и р. Велека, на 09.06 отново във водосбора на р. Камчия и във водосборите на реките южно от гр. Бургас;

Източнобеломорски басейн:на 08 и 09.06 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горното и средното течение на р. Марица (по основната река и във водосборите на рило-родопските ѝ притоци) и във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали, както и по притоците ѝ р. Бяла, р. Черна, р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн:на 08 и 09.06 главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес weather.bg/0index.php