Днес (09.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

09.06.2021г.

По данни на НИМХ:

Днес (09.06)  в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-съществени краткотрайни повишения се очакват в:

- Дунавски басейн- в следобедните и вечерните часове на 09.06 и 10.06 в целия басейн, по-значителни в планинските части от водосборите на реките;

- Черноморски басейн - в следобедните и вечерните часове на 09.06 и 10.06 в целия басейн;

- Източнобеломорски басейн - на 09.06 и 10.06 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на рило-родопските ѝ притоци) и във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали, както и по притоците ѝ р. Бяла, р. Черна, р. Върбица и р. Крумовица);

- Западнобеломорски басейн - на 09.06 и 10.06 в целия басейн, и главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес http://weather.bg/0index.php?koiFail=RM01opasni1&nd=0&lng=0