Днес (11.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива

11.06.2021г.

Днес (11.06) в резултат на валежи ще има краткотрайни повишения на речните нива. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

По-значителни краткотрайни повишения се очакват в:

Дунавски басейн - в следобедните и вечерните часове на 11.06 и 12.06 в целия басейн, по-съществени в планинските части от водосборите на реките;

Черноморски басейн - по-съществени ще са повишенията на 12.06 в реките от целия басейн;

Източнобеломорски басейн - на 11.06 и 12.06 в горното течение на р. Тунджа (над яз. Жребчево), в горното и средното течение на р. Марица (във водосборите на рило-родопските ѝ притоци) и във водосбора на р. Арда (по основната река над яз. Кърджали, както и по притоците ѝ р. Бяла, р. Черна, р. Върбица и р. Крумовица);

Западнобеломорски басейн - на 11.06 и 12.06 в целия басейн, и главно във водосборите на рилските и пиринските притоци на р. Места и р. Струма.

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес:weather.bg/0index.php.