Днес (31.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн

31.05.2021г.

По данни на НИМХ:

Днес (31.05) в резултат на валежи ще има повишения на речните нива в Дунавския, Черноморския и Западнобеломорския басейн. За Източнобеломорският басейн повишения са възможни само в средните и долните части от водосбора на река Тунджа.

В резултат на интензивни валежи във вечерните часове на 31.05.2021 г. и през нощта срещу 01.06.2021 има опасност от възникване на поройни наводнения във водосбора на р. Янтра (р. Росица, р. Мъгър, р. Чупарата, р. Лопушница).

Подробна информация за предупрежденията и опасните метеорологични явления по области може да бъде получена от интерактивната карта на адрес weather.bg/0index.php