Днес и през следващите два дни нивата на реките ще се понижават

26.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) днес само на отделни места в западните райони ще превали слаб дъжд до 1-2 л/кв.м. В събота и неделя ще е почти без валежи, само на отделни места се очакват незначителни количества валеж.

През денонощието от 8 ч. на 24 до 8 ч. на 25 февруари нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали. По-значителни повишения са регистрирани в поречие Искър (Дунавски басейн) и южночерноморските реки (Черноморски басейн). Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са р. Черни Вит при с. Черни Вит (Дунавски басейн) и горното и средно течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн)

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания на речните нива от - 21 см до + 40 см

Черноморски басейн: измененията са от - 4 до + 80 см

Източнобеломорски басейн: изменения от - 6 см до + 26 см

Западнобеломорски басейн: колебания на водните нива от - 11 см до + 12 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите два дни водните нива на реките в басейна ще се понижават. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 26, 27 и 28 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Днес се очакват краткотрайни, незначителни повишения на нивата в средното и долното течение на основната река, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 26, 27 и 28, че водните количества ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. През прогнозирания период нивата на реките в целия водосбор ще се понижават и водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 26, 27, 28 и 29 февруари водното количество ще бъде над средномногогодишната стойност и под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.