Днес и утре незначителни и краткотрайни повишения на речните нива

14.01.2016г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ- БАН) днес ще е без валежи. В петък от северозапад ще започнат превалявания и до вечерта ще превали на много места, главно в Западна и Централна България. Количества между 1 и 5 л/кв.м. В събота валежите ще продължат, в северозападната половина от страната дъждът ще премине в сняг. Количества от 15-30 л/кв.м, на места в Южна България до около 50 л/кв.м.

През денонощие (от 8 часа на 12.01. до 8 часа на 13.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали без изменение. Повишения, вследствие на оттичане и снеготопене, са отчетени главно в долните течения на реките в Дунавския басейн.

Водните количества на реките в по-голямата част от страната са около праговете за високи и средни води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -28 см до +20 см.

Черноморски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -8 см до +4 см.

Източнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -4 см до +12 см.

Западнобеломорски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от -16 см до +24 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре нивата в долните течения на повечето реки в басейна ще се повишават незначително, в резултат на оттичане и снеготопене. На 16 януари вследствие на прогнозирани количества валежи от дъжд и сняг, се очаква повишение на водните нива в целия басейн.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 15 и 16 януари ще бъдат над средната многогодишна стойност и ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: Водните количества за 14, 15 и 16 януари ще бъдат над средномногогодишната стойност и ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: Прогнозиранато водно количество в долното течение на реката на 14, 15, 16 и 17 януари ще бъде около и над средномногогодишната стойност. Нивата ще останат без съществена промяна до сутрешните часове на 16 януари. От следобедните часове нивата ще започнат да се повишават, отначало в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.