Днес и утре нивата на реките ще продължат да се понижават

17.04.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес няма да вали.
Утре около и след обяд на много места ще превали. Количествата ще са от 1-3 л/кв.м в западната и централната част на Дунавската равнина и Горнотракийската низина и до 10-20 л/кв.м в планините, планинските и източните райони. През нощта срещу неделя отново ще превалява - в западната половина от страната от 1-3 л/кв.м, в източната - до 10-12 л/кв.м. В неделя до обяд е възможно все още да превалява в източната половина - до 1-3 л/кв.м.
През последното денонощие речните нива в цялата страна са се понижавали или са се задържали. Водните количества на почти всички наблюдавани реки в страната са над праговете за високи води.
В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
Дунавски басейн: отчетени са колебания на речните нива от -16 см (на р. Янтра при с. Каранци) до +2 см (на р. Росица при гр. Севлиево).
Черноморски басейн : отчетени са понижения на речните нива с до -7 см.
Източнобеломорски басейн: отчетени са незначителни повишения на речните нива в поречието на Тунджа с до +3 см. Нивата на останалите наблюдавани реки в басейна са се понижавали с до –66 см (р. Въча, при гр. Девин, м. Забрал).
Западнобеломорски басейн : отчетени са колебания на речните нива от -4 см до +1 см.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка тенденцията за понижение и задържане на речните нива ще се запази днес и утре. В резултат на остатъчно снеготопене и оттичането на реките към устията им, са възможни несъществени повишения на речните нива на места:
Дунавски басейн: незначителни, краткотрайни повишения са възможни в горните течения на реките Осъм и Янтра.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.