Днес и утре нивата на реките ще се понижават

19.10.2015г.

Днес до вечерта, в крайните северозападни райони на страната, ще започнат валежи, които ще са с незначителни количества. Във вторник преваляванията ще са от 5 до 15 л/кв.м., а в сряда те ще обхванат райони от Централна и Източна България. В сряда преваляванията ще продължат и ще са между 10 и 20 л/кв.м.

През изминалото денонощие (от 8 часа на 17 октомври до 8 часа на 18 октомври) нивата на наблюдаваните реки в по–голямата част от страната са се понижавали или са останали без съществена промяна. Повишения с до +20 см са регистрирани във водосбора на р. Искър (Дунаски басейн). Нивата на повечето реки в страната са около и над праговете за средни и високи води. Водните количества в горните течения на реките Искър, Осъм и Росица (Дунавски басейн), Провадийска и Факийска (Черноморски басейн), Марица и Арда (Източнобеломорски басейн) и Струма (Западнобеломорси басейн) са около праговете за ниски води. Водното ниво на р. Вит в горното течение е около праговете за екстремно ниски води.

Регистрираните изменения на нивата на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

В Дунавския басейн колебанията на водните нива са от -26 см до +20 см;

В Черноморския басейн пониженията са с до -2 см;

В Източнобеломорския басейна измененията на речните нива са от -16 см до +15 см;

В Западнобеломорския басейн нивата са се изменяли от -8 с до +7 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн днес се очаква водните нива да се понижават или задържат. На 20 и 21 октомври  са възможни повишения на реките: Тимок, Видбол, Арчар, Лом, Огоста, Янтра и Русенски Лом, в следствие на прогнозираните валежи. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 19 и 20 октомври са около и под средната многогодишна стойност. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 19, 20 и 21 октомври около и под средномногогодишната стойност. Нивата ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира ниво в долното течение на реката на 19, 20, 21 и 22 октомври около и под средномногогодишната стойност. До 20-ти нивата ще продължат плавно да се понижават. На 21 октомври се очакват незначителни повишения в горните части на водосбора, а на 22 октомври – в долните части.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.