Днес и утре понижение на речните нива

02.02.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН (НИМХ – БАН) днес няма да вали. В сряда също ще е без валежи. В четвъртък от запад ще започнат валежи от дъжд, който по-късно през деня и през нощта срещу петък във високите котловинни полета на Западна България, Предбалкана, Лудогорието и на места в Добруджа ще преминат в сняг. Количества на валежите – в четвъртък и петък, между 10 и 20 л/кв.м., на места в Югоизточна България и повече - около 30 л/кв.м.

През денонощието (от 8 ч. на 31.01. до 8 ч. на 01.02.) нивата на повечето от наблюдаваните реки са се понижили. В резултат на оттичане, повишение е отчетено в долното течение на реките Тунджа и Марица (Източнобеломорски басейн). Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: Регистрираните колебания на речните нива са от - 96 см до + 11 см

Черноморски басейн: Регистрираните колебания са от - 120 см до + 1 см

Източнобеломорски басейн: Регистрираните изменения са от - 14 см до + 35 см

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива от - 9 см до + 12 см

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:

Дунавски басейн: Днес и утре нивата на реките в басейна ще се понижават. В резултат на прогнозирани валежи на 4 февруари се очакват краткотрайни повишения на нивата в целия водсбор.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: Водните количества на 2 и 3 февруари ще бъдат около и над средната многогодишна стойност. Очаква се бавно спадане на речните нива в целия водосбор. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 2, 3 и 4 февруари ще бъдат около и над средномногогодишната стойност. Водните количества в целия водосбор ще се понижават. Водните нива на наблюдаваните станции ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водното количество в долното течение на реката на 2, 3, 4 и 5 февруари ще бъде над средномногогодишната стойност. Нивата ще се понижават в целия водосбор до 4 февруари, когато ще започнат повишения вследствие валежи от дъжд, отначало в горните части на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.