Днес и утре понижението и задържането на речните нива ще продължи

11.02.2015г.

От системите за ранно предупреждение за реките Марица, Тунджа и Арда, към момента са обявени следните кодове:
Тунджа:
Тунджа при Елхово - оранжев код - "Риск за тревога"; Тунджа при Ямбол и Мочурица при Воденичане - жълт код - "Предупреждение".
Марица:
При Пловдив; Сазлийка при Гълъбово - жълт код - "Предупреждение".
При пунктовете на Арда:
Арда при Долно Черковище - жълт код - "Предупреждение".
По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология, днес ще бъде без валежи. За четвъртък и петък също без валежи.
Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води, с изключение на р. Черни Вит при с. Черни Вит, където водното количество е под прага за ниски води.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре понижението и задържането на речните нива ще продължи.