Днес и утре речните нива ще продължат да се повишават

25.02.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология, днес над цялата страна ще превалява дъжд. Количествата за Северна България ще са от 1 до 5 л/кв.м, в Южна България, главно в Родопите - от 10 до 15 л/кв.м.
В четвъртък валежите ще спрат, в петък отново ще завали с очаквани количества в Южна България от 5 до 15 л/кв.м, в Северна от 1 до 5 л/кв.м.
През последното денонощие нивата на по-голямата част от реките в страната са се повишавали, вследствие на снеготопенето и регистрираните валежи от дъжд. В Дунавския басейн повишенията са с до +24 см, в Черноморския с до +16 см, а в Западнобеломорския басейн с до +6 см. По-съществено са се повишили речните нива в Източнобеломорския басейн: р. Въча при гр. Девин, м. Забрал с +81 см, р. Марица при гр. Първомай с +28 см, р. Арда при с. Вехтино с +25 см и р. Върбица при сп. Джебел с +90 см.
Водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток. На база метеорологичната и хидрологична обстановка (прогнозираните валежи от дъжд, високата почвена влага и положителните температури), днес и утре речните нива в страната ще продължат да се повишават, като краткотрайни по-значителни повишения са възможни във водосборите на реките:
• Вит – горно течение;
• Осъм – горно течение;
• Янтра – горно и средно течение;
• Тунджа – средно и долно течение;
• Марица – долно течение и съответните й притоци (особено р. Сазлийка);
• Арда – целия басейн, особено р. Върбица;
• Места - долно течение;
• Струма – долно течение (реките Стара река, Сушицка, Санданска Бистрица, Лебница, Струмешница).
Подробна информация можете да намерите тук.