Днес и утре речните нива ще продължат да се повишават

29.01.2016г.

Днес няма да има валежи. През нощта срещу събота и в събота сутринта на отделни места в Северна и Източна България е възможно да превали слабо с количества под 1 л/кв.м. В неделя - без валежи.

През денонощието (от 08:00 часа на 27.01. до 08:00 часа на 28.01.) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се повишавали в резултат на снеготопене. По-значителни повишения са регистрирани във водосборите на реките западно от р. Огоста, р. Огоста, долното течение на Искър, долното течение на Вит и долното течение на Осъм. Водните количества на реките в по-голяма част от страната са около праговете за високи и средни води. Около праговете за ниски води са водните количества в горните течения на р. Осъм, р. Голяма река (Дунавски басейн) и р. Марица (Източнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: от -34 см до +32 см;

Черноморски басейн от -4см до + 9 см;

Източнобеломорски басейн: от -14 см до +7 см;

Западнобеломорски басейн: от -14 см до +8 см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавски басейн днес и утре водните нива на реките в басейна ще се повишават в резултат на снеготопене. Водните количества ще бъдат под праговете за предупреждение.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 29, 30 и 31.01 около средната многогодишна стойност. В резултат на снеготопене на 29 и 30.01 ще има повишения на водните нива на реките в средната и долната част на водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 29, 30 и 31.01 около средномногогодишната стойност. В резултат на снеготопене се очакват краткотрайни повишения на водните нива във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 29, 30, 31.01 и 01.02 над средномногогодишната стойност. Днес се очакват повишения на нивата, вследствие снеготопене. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук