Днес и утре речните нива ще се понижават

02.10.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ – БАН) няма да вали до неделя. През изминалото денонощие (от 8 ч. на 30 септември до 8 ч. на 1 октомври) нивата на повечето от наблюдаваните реки в страната са се понижавали. Водните количества в почти цялата страна са около праговете за средни и високи води, а на реките в басейна на р. Арда (Източнобеломорски басейн) и в горното течение на р. Струма (Западнобеломорски басейн), са около праговете за ниски води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: понижения с до - 124 см
Черноморски басейн: понижения с до - 8 см
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са следните колебания на нивата в наблюдаваните водосбори:
• Тунджа – колебания от - 10 см до + 2 см (при Елхово)
• Марица – колебанията са от - 26 см при Харманли до + 8 см при Пловдив на основната река. Понижения с до - 6 см са отчетени и по притоците й.
• Арда – регистрирани са понижения с до - 10 см
Западнобеломорски басейн: понижения на нивата във водосборите на реките Места с до - 16 см и Струма с до - 6 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в
Дунавския басейн днес и утре водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водни количества на 2, 3 и 4 октомври ще са около и под средната многогодишна стойност. По-високи ще се задържат водните нива в прогнозирания период в долното течение на основната река, но водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водни количества за 2, 3 и 4 октомври ще бъдат около и под средно многогодишната стойност, но водните количества ще са под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че в долното течение на реката на 2, 3 и 4 октомври ще бъде около и под средно многогодишната стойност, но водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.