Днес и утре са възможни нови краткотрайни повишения на реките

06.06.2016г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология (НИМХ - БАН) днес на много места в цялата страна ще се развива можна купесто-дъждовна облачоност. Ще има краткотрайни валежи с глъмотевици. Ще има и градушки! Количества в повечето места ще са до 10 л/кв.м, в Североизточна България и Рило-Родопския масиив - между 10 и 20 л/кв.м, но и в останалата част от страната на изолирани места са възможни до около 20 л/кв.м. Във вторник превалявания, на места с гръмотевици, ще има главно в западната половина от страната. Количествата ще са от 1-2 до 10-12 л/кв.м, на отделни места в планинските райони до 15-25 л/кв.м. В сряда превалявания ще има отново в западната половина, но на по-малко места и по-слаби, до 2-3 литра, само в отделни планински райони са възможни по-големи количества.

През денонощието от 8 ч. на 4 до 8 ч. на 5 юни водните нива на по-голяма част от наблюдаваните реки в страната са се понижавали или са останали непроменени. Незначителни повишения са регистрирани при отделни измервателни пунктове в Дунавски и Черноморски басейн. Водните количества на повечето от наблюдаваните реки в страната са около праговете за високи води. Около и под прага за средни води са водните количества на р. Искър при с. Ореховица, р. Голяма река при гр. Стражица (Дунавски басейн), р. Айтоска при гр. Камено (Черноморски басейн), горното и долно течение на р. Марица и родопските й притоци, р. Арда при с. Вехтино и р. Върбица при сп. Джебел (Източнобеломорски басейн), р. Струма (Западнобеломорски басейн).

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

Дунавски басейн: колебания от - 13 см до + 21 см

Черноморски басейн: колебанията са от - 2 см до + 40 см

Източнобеломорски басейн: колебания от - 44 см до + 30 см

Западнобеломорски басейн: колебанията са от - 20 см до + 25 см

Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в

Дунавския басейн днес и през следващите 2 дни, в резултат на прогнозирани валежи, се очакват краткотрайни повишения на водните нива в целия басейн. По-значителни повишения са възможни в горното течение на р. Огоста, във водосбора на р. Искър (горното и средното й течение), в горните и средни течения на реките Вит, Осъм и Янтра. Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 6 и 7 юни ще бъдат над средно многогодишните стойности. Днес ще има повишения на водните нива на реките във водосборите над яз. "Панчарево", р. Владайска, р. Искрецка и р. Малък Искър. На 6 и 7 юни по-значително ще бъде покачването на водните нива на реките във водосборите на р. Златна Панега и р. Гостиля. Днес и утре ще има повишение и на водното ниво в средното и долното течение на основната река Искър. Водните количества ще бъдат под прага за внимание. Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира за 6, 7 и 8 юни, че воднитенива ще бъдат над средно многогодишната стойност. През прогнозния период се очакват краткотрайни повишения в целия водосбор. По-значителни повишения са възможни днес и утре на основната река при градовете Габрово и Велико Търново и във водосборите на реките Дряновска, Джулюница и Росица. На 7 и 8 юни вследствие оттичане се очакват повишения в долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание. Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водно количество в долното течение на реката на 6, 7, 8 и 9 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. В периода 6 - 8 юни са възможни краткотрайни повишения във водосбора. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.