Днес и утре са възможни поройни дъждове и наводнения във водосборите на някои реки

27.11.2015г.

За днес от НИМХ е обявен жълт код за дъжд в осем области: Хасково, Стара Загора, Кърджали, Пловдив, Смолян, Пазарджик, Кюстендил и Благоевград. Предупреждава се за възможни поройни дъждове и наводнения във водосборите на реките Луда Камчия, горно течение на Тунджа, горно течение на Марица, Арда и притока й р. Върбица, Места и Струма. За областите Хасково, Кърджали, Смолян, и Благоевград през деня ще има значителни валежи, които за денонощието ще са около 20-30 л/кв.м. В останалите области ще има значителни валежи със сумарни количества за денонощието 15-20 л/кв.м.

Считано от 10 часа днес МОСВ активира оперативно звено.

През деня валежите ще се активизират. Количествата в западната и централната част от Северна България ще са между 5-15 л/кв.м, в североизточните райони от 2-7 л/кв.м., в Южна България от 15-20 л/кв.м, локално, в района на Родопите до 20-30 л/кв.м. Ще превалява сняг в Северозападна България с количества от 5-10 см. В събота от запад валежите постепенно ще спират. В Източна България все още ще вали с очаквани количества от 10-20 л/кв.м, а в отделни райони до 30 л/кв.м. В неделя в по-голямата част от страната ще се задържи без валежи, само в Североизточна България ще превали слаб дъжд.

През изминалото денонощие (от 8:00 часа на 25.11. до 8:00 часа на 26.11.) водните нива на реките в по-голямата част от Дунавския и Черноморския басейн се повишиха. Повишение вследствие на валежите има и в горното и средно течение на р. Марица, целия водосбор на реките Тунджа, Арда (Източнобеломорския басейн), Места, Струма и техните притоци (Западнобеломорския басейн). Протичащите водни количества в по-голяма част от страната са около праговете за високи и средни води, а в долното течение на реките Айтоска и Факийска (Черноморски басейн) и горното течение на р. Марица (Източнобеломорски басейн) водите са около прага за ниски води.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ са:

В Дунавски басейн колебанията на водните нива са от +63 см до -30 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Искър при Нови Искър - 63 см, р. Искър при Ореховица – 43 см;

В Черноморски басейн нивата са се повишили с до 12 см;

В Източнобеломорски басейн измененията на речните нива са от +85 до -10 см, по-значителни повишения са отчетени на, р. Върбица при Джебел – 50 см., р. Крумовица при Г. Кула – 85 см, р. Арда при Вехтино – 69см;

В Западнобеломорски басейн колебанията на речните нива са в рамките на -2 до +50 см, по-значителни повишения са отчетени на р. Струма при Кресна - 26 см и р. Места при Хаджидимово – 50см.

На основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН в Дунавския басейн, днес и през следващите 2 дни, в резултат от прогнозираните валежи се очаква нивата на реките в целия басейн да се повишават. По-значително във водосборите на реките Огоста, Искър – средно и долно течение, Вит, Осъм, Янтра – горно течение, както и в Добруджанските реки.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира водни количества на 27, 28. и 29 ноември около и над средната многогодишна стойност. На 27 и 28 по-значително ще бъде покачването на нивата на реките във водосборите над яз. Панчарево, р. Владайска, р. Банкенска, р. Искрецка, р. Малък Искър, р. Гостиля и в долното течение на основната река, след вливането на р. Искрецка. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира водни количества за 27, 28 и 29 ноември над средномногогодишната стойност. На 28. 11. се очаква повишение в горното течение на р. Янтра над гр. Габрово и на нейния приток р. Росица. Водните количества ще са под прага за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира водно количество в долното течение на реката на 27, 28, 29 и 30 ноември над средномногогодишната стойност. По-значително повишение се очаква на 27 срещу 28 ноември в горните части на водосбора, а на 28 и 29-ти и в долните части. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.