Днес и утре са възможни повишения на речните нива в цялата страна

16.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и  хидрология към БАН (НИМХ- БАН) днес в по-голямата част от страната ще е без валежи. В северозападните райони са възможни слаби превалявания от дъжд. Очаквано количество около 1 л/кв.м.
Утре, вторник, също ще е без валежи. В сряда ще превалява, дъжд и сняг, в източната половина и в крайните югозападни райони с количества от 1 до 5-7 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страната са над праговете за високи води. Почвите в по-голямата част от страната са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре са възможни повишения на речните нива в цялата страна в резултат на падналите валежи от дъжд и сняг, частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
За Дунавски басейн повишения от частично снеготопене се очаква в горните течения на реките: р. Видбол, р. Лом, р. Огоста, р. Искър, р.Вит, р.Осъм , р. Янтра. Ще се повишават нивата в средното и долното течение на реките в Дунавския басейн в резултат на оттичане.
Подробна информация за цялата страна можете да намерите тук.