Днес и утре се очакват повишения на речните нива в по–голямата част от страната

18.03.2015г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ – БАН) днес в Североизточна България и крайните югоизточни райони се очакват валежи с количества от 1-5 л/кв.м. - в североизточната част от дъжд и сняг, а в югоизточните райони от дъжд. В югозападните райони ще превалява дъжд, примесен със сняг, в планините валежите ще са от сняг - от 2-3 л/кв.м до 5-10 л/кв.м.
Утре ще превалява в Западна и Централна България. Почти без валежи ще остане в източните райони. Количествата в по-голямата част от страната ще са от 3-5 л/кв.м, в Предбалкана и Рило-Родопската област от  5-10 л/кв.м, в отделни райони до към 15 л/кв.м.  В петък валежите ще обхванат и Източна България, но в западните райони ще спрат. Очаквани количества:  в Централна България - 1-3 л/кв.м, в Източна  България - 3-10 л/кв.м.
Водните количества в реките в цялата страна са над праговете за високи води. В по-голямата част от страната почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
В резултат на метеорологичната и хидрологична обстановка, днес и утре се очакват повишения на речните нива в по – голямата част от страната в резултат на прогнозираните количества валежи от дъжд и сняг, частичното снеготопене, високата почвена влага и оттичането на реките към устията им.
За Дунавски басейн повишения от частично снеготопене се очаква в горните течения на реките: р. Лом, р. Цибрица, р. Огоста и нейните притоци, р. Искър – средно и долно течение, р.Вит – средно и долно течение, р.Осъм – средно и долно течение, р. Янтра – долно течение, р. Русенски Лом – средно и долно течение.
Подробна информация за страната можете да намерите тук