Днес и в следващите два дни водните нива ще се понижават или ще останат без съществени изменения

24.03.2017г.

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология на БАН (НИМХ-БАН) през изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са останали без съществени изменения. Значително понижение от -76 см е отчетено на р. Въча при гр. Девин (Източнобеломорски басейн) в резултат на работа на хидротехническо съоръжение.

Водните количества на почти всички наблюдавани реки в Дунавския и Черноморския басейн са около праговете за високи води. Около и под праговете за средни води са водните количества при по-голямата част от измервателните пунктове в Източнобеломорския и Западнобеломорския басейн.

Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните реки по автоматични и конвенционални станции на НИМХ-БАН са:

Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -14 см до +6 см;

Черноморски басейн: Регистрирани са понижения с до -4 см;

Източнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -16 см до +5 см;

Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания от -6 см до +5 см.

Въз а основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ-БАН:

Дунавски басейн: Днес и през следващите два дни водните нива в целия басейн ще се понижават или останат без съществени изменения. В следобедните часове на 26 март и през нощта срещу 27 март, в резултат на валежи, ще има повишения във водосборите на реките Лом, Огоста, Искър, Вит, Осъм и Янтра.

Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира, че водните количества на 25, 26 и 27 март ще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и утре водните нива на реките във водосбора ще останат без съществено изменение. Във вечерните часове на 26 и 27 март, в резултат на валежи, ще има краткотрайно повишение на водните нива на реките във водосборите над яз. Панчарево, на реките Владайска, Лесновска, Банкенска, Блато, Батулийска и в средното и долното течение на основната река. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира, че водните количества за 25, 26 и 27 мартще бъдат около и над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите три дни речните нива във водосбора на р. Янтра ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира, че водните количества в долното течение на реката на 25, 26, 27 и 28 март ще бъдат над средномногогодишните стойности. Днес и през следващите 3-4 дни нивата във водосбора ще останат без съществени изменения. Водните количества ще бъдат под праговете за внимание.

Подробна информация за страната можете да намерите тук.