Днес нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната се очаква да продължат да се понижават или задържат

21.06.2015г.

 

Националният институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ- БАН) обявява за днес жълт код за значителни валежи за областите - Благоевград, Пловдив, Пазарджик, Смолян и Кърджали. Очакваните валежи временно ще са интензивни, а в планинските част на областите, на места количествата за денонощието ще достигат 20-35 л/кв.м.
Водните количества на наблюдавани реки в по–голямата част от страната са около и над праговете за средни води. При някои от пунктовете за наблюдение в Дунавския басейн, по северното Черноморие и в Източнобеломорския басейн са около прага за високи води. Регистрираните нивата в 8 часа на наблюдаваните реки са се изменяли, както следва:
Дунавски басейн: от -16 см до +26 см
Черноморски басейн: от -2 см до +2 см
Източнобеломорски басейн: от -30 см до +17 см. Повишения с до +8 см са регистрирани в долното течение на река Тунджа, с до +17 см в долното течение на река Марица ,след вливането на река Сазлийка.
Западнобеломорски басейн: от -8 см до +2 см.
Въз основа на метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН, нивата на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната се очаква да продължат да се понижават.  В понеделник  в резултат на прогнозирани валежи са възможни краткотрайни повишения:
Дунавски басейн: очаква се понижаването или задържането на водните нива да продължи. На 22 юни се възможни повишения в по-голямата част от реките.
Според моделираните водни количества за река Искър: за 22 юни, те ще са над средната стойност и под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Янтра: за 22 юни ще бъдат над средно многогодишната стойност и под прага за внимание.
Според моделираните водни количества за река Русенски Лом: в долното течение на реката на 22 и 23 юни ще бъде над средно многогодишната стойност. На 22 и 23 юни са възможни повишения на нивата - първия ден в горните части на водосбора, а през втория - в целия водосбор, на 23 юни в долната част. Водните количества ще са под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.