Днес - опасност от поройни наводнения във вoдoсборите на южночерноморските реки

29.09.2015г.

Червен код за дъжд и вятър е обявен за днес за Бургаска област. По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология към БАН (НИМХ-БАН) в западната половина от страната днес валежите ще са слаби - до 5-10 л/кв.м, в Югозападна България - без валеж. В източната половина от страната ще има значителни валежи. Количествата ще са от 15-30 л/кв.м във Велико Търново, Стара Загора и Хасково и ще нарастват на югоизток, в югоизточните райони надминавайки 60 л/кв.м. Утре ще продължи да вали все още в Източна България, количествата ще са от 5 до 15 л/кв.м , в крайните североизточни райони до 20-30 л/кв.м,  в Западна ще е почти без валежи. В четвъртък и в източните райони валежите ще спрат, но за деня все още ще има количества до към 5 л/кв.м.
През изминалото денонощие (от 8 ч. на 27.09. до 8 ч.на 28.09.) речните нива на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са се покачили. Водните количества на наблюдаваните реки в по-голямата част от страната са около праговете за средни води.
Водните количества на реките: в долното течение на р. Вит (Дунавски басейн), в долното течение на р. Провадийска (Черноморски басейн), във водосбора на р. Марица (Източнобеломорски басейн) и в долното течение на р. Места (Западнобеломорски басейн) са около праговете за високи води.
Регистрираните изменения на водните нива на наблюдаваните от НИМХ реки са:
Дунавски басейн: Регистрирани са колебания от -44 см до +65 см. По-съществени повишения са регистрирани на р. Искър при с. Ореховица с +17 см, р. Черни Вит при с. Черни Вит, р. Бели Вит при гр. Тетевен с +65 см, в поречие Осъм при гр. Троян с +36 см, р. Росица при гр. Севлиево с +32 см.
Черноморски басейн: в поречие Провадийска са отчетени колебания от -10 см до +2 см, с +7 см , повишено е нивото на р. Врана при с. Надарево. Нивата на останалите наблюдавани реки са останали непроменени.
Източнобеломорски басейн: Регистрирани са  колебания на нивата в поречие Тунджа – отчетени са повишения с до +14 см (при гр. Павел Баня), в поречие Марица колебанията са от -11 см на основната река при гр. Пловдив, до +44 см на р. Тополница при с. Поибрене, в поречие Арда колебанията  са от -1 см до +8 см ( на основната река при с. Вехтино).
Западнобеломорски басейн: Регистрирани са колебания на водните нива във водосборите на реките:  Места от -23 см с до +16 см и Струма от -12 см до +10 см.
На основа метеорологичната прогноза, обработената хидрологична информация и моделираните водни количества от НИМХ – БАН:
Дунавски басейн – днес в резултат на прогнозираните валежи, се очаква повишението на водните нива да продължи. По-значителни се очакват в поречията: Огоста, Искър – средното и долното течение, Вит – средното и долното течение, Осъм – горното и средното течение, Янтра – целия басейн, Русенски Лом – целия басейн и Добруджанските реки.
Моделът за водосбора на р. Искър прогнозира: водните количества на 29, 30 септември и 1 октомври ще са около и над средната многогодишна стойност. По-значително ще бъде покачването на нивата на реките във водосборите на р. Лесновска, р. Батулийска, р Малки Искър, р. Златна Панега и р. Гостиля. Водните количества ще бъдат под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Янтра прогнозира: водните количества за 29, 30 септември и 1 октомври ще бъдат около и над средно многогодишната стойност. Днес и утре се очаква покачване на водните нива в целия водосбор на р. Янтра, като по - значителни се очаква да са във водосборите на притоците й: р. Росица, р. Джулюница и р. Дряновска. Водните количества ще са под прага за внимание.
Моделът за водосбора на р. Русенски Лом прогнозира: водното количество в долното течение на реката на 29 и 30 септември и 1 и 2 октомври, ще бъдe около и над средно многогодишната стойност. На 29 и 30 септември ще има значителни повишения на нивата през първия ден главно в горните части на водосбора, а през втория ден и в останалата част от водосбора. По-съществени повишения се очакват във водосбора на р. Черни Лом. Водното количество ще бъде под прага за внимание.
Подробна информация за страната можете да намерите тук.