Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони 2 февруари

02.02.2024г.

Днес отбелязваме Световния ден на влажните зони 2 февруари. Темата за тази година е „Влажните зони и благосъстоянието на човека“. Кампанията за 2024 г. подчертава, че са нужни спешни действия, за да запазим и възстановим тези богати на биологично разнообразие екосистеми, които са в основата на човешкото благополучие.

Всяка година денят се отбелязва с отделна тема, свързана с разнообразните ползи на влажните зони за човечеството и природата. Тази година Световният ден на влажните зони акцентира на връзката, която хората са имали с влажните зони през цялото време на съществуването си.

България е сред първите страни, присъединили се към Рамсарската конвенция за влажните зони. В списъка на Конвенцията за влажните зони с международно значение (Рамсарските места) нашата страна е представена с 11 влажни зони с обща площ 49 912,43 ха, което представлява 0,45 % от територията на страната - “Атанасовско езеро”, “Комплекс Беленски острови”, “Дуранкулашко езеро”, “Остров Ибиша”, “Шабленско езеро”, “Местността Пода”, “Поморийско езеро”, “Комплекс Ропотамо”, “Езеро Сребърна”, “Езеро Вая” и „Карстов комплекс Драгоманско блато“.

Подробна информация можете на намерите на интернет страницата на МОСВ.