Днес през деня без валежи

02.03.2015г.

 

По данни и прогнози на Националния институт по метеорология и хидрология при БАН, днес през деня времето ще е почти без валежи. През нощта срещу вторник и във вторник от запад на изток ще превали слаб дъжд, очакваното количество ще е между 1-5 л/кв.м. В сряда времето ще е без валежи.
През изминалото денонощие речните нива в страната са се понижавали или са се задържали. Незначителни повишения са регистрирани на: р. Луда Камчия при с. Бероново с +18 см, р. Тунджа с до +9 см и р. Въча при гр. Девин, м. Забрал с +75 см.
Към настоящия момент водните количества на почти всички наблюдавани реки са над праговете за високи води.
В почти цялата страна почвите са преовлажнени, което е предпоставка за бързо формиране на повърхностен отток.
На база метеорологичната и хидрологична обстановка през следващите днес и утре денонощия не се очакват съществени повишения на речните нива, но в резултат на прогнозните валежи на места, повишената почвена влага и снеготопенето, са възможни краткотрайни незначителни повишения във водосборите на:
Дунавски басейн: р. Огоста, р. Вит – горно течение, р. Янтра – горно течение, р. Русенски Лом – долно течение;
Черноморски басейн: горните течения на реките Провадийска и Камчия;
Източнобеломорски басейн: средните и долни течения на реките Тунджа и Марица;
Западнобеломорски басейн: средното и долно течение на реките Места и Струма.
От системите за ранно предупреждение за реките Марица и Тунджа, към момента са обявени следните кодове:
За река Тунджа при град Елхово е обявен оранжев код- „Риск за тревога“- Нивото на р. Тунджа при гр. Елхово e започнало да се понижава, но ще остане над оранжевия праг на предупреждение;
За река Тунджа при град Ямбол е обявен жълт код- „Предупреждение“-Нивото на р. Тунджа при гр. Ямбол се понижава плавно, но по прогноза ще остане над жълтия праг за предупреждение.